Az Úr Istent magasztalom

Szöveg: Németi F.
Dallam: Debrecen, 1774
Az Úr Istent magasztalom
1. Az Úr Istent magasztalom,
Jóvoltáról emlékezem,
Mindig hozzá folyamodom,
Mert meghallgat, azt jól tudom.

2. Számtalan kínokban valék,
Bűneimért kit érdemlék:
De ismét megkönnyebbülék,
Mihelyt vigasztalást hallék.

5. Nagy erősen igaz hittel,
Magam Isten beszédével,
Kegyelmes ígéretével,
Bátorítám Szentlelkével.

6. Csuda irgalmasságodat,
Hiszem, Uram, hatalmadat,
Onnan vészen bizodalmat,
Én lelkem minden oltalmat.