Aki nem jár hitlenek tanácsán

Kétféle életút
1. zsoltár, Bourgeois L., Strasbourg, 1539
Marot K., 1496–1544
Aki nem jár hitlenek tanácsán
1. Aki nem jár hitlenek tanácsán,
És meg nem áll a bűnösök útán,
A csúfolóknak nem ül ő székében,
De gyönyörködik az Úr törvényében,
És arra gondja mind éjjel, nappal:
Ez ily ember nagy boldog bizonnyal.

2. Mert ő olyan, mint a jó termőfa,
Mely a víz mellett vagyon plántálva,
Ő idejében meghozza gyümölcsét,
És el nem szokta hullatni levelét;
Ekképpen amit ez ember végez,
Minden dolgában megyen jó véghez.

3. De nem ígyen vannak a gonoszak;
Hanem mint az apró por és polyvák,
Melyek a széltől széjjel ragadtatnak:
Így az ítéletben meg nem állhatnak
A gonoszok, és kik bűnben élnek,
Az igazak közt helyet nem lelnek.

4. Mert az Isten ismeri útukat,
Az igazaknak érti dolgukat;
Azért mindörökké ők megmaradnak;
De akik csak a gonoszságban járnak,
Azoknak nyilván mind elvész útuk:
Mert Istennek nem kell az ő dolguk.