Áldjuk Istent, végével

Crüger J., Berlin, 1653
Új Zengedező Mennyei Kar, 1743
Áldjuk Istent, végével
1. Áldjuk Istent, végével
Isteni tiszteletünknek, :/:
Mondjunk immár örömmel
Dícséretet szent nevének!
Mi Istenünk legyen áldott,
Hogy lelkünkben gazdagított.

2. Immár Isten áldása
Kimondatott mindnyájunkra, :/:
Menjünk örömmel haza
Tisztünkre és dolgainkra.
Ő Szentlelke erősítsen,
Minket tovább is vezessen.

3. Áldja meg kimentünket,
Áldja bemenetelünket, :/:
Áldja meg kenyerünket,
Szentelje meg életünket;
Áldjon meg boldog halállal,
Végre örök boldogsággal.