A Krisztust megfeszíték

Debrecen, 1774
Várad, 1566
A Krisztust megfeszíték
1. A Krisztust megfeszíték
Kegyetlen gonosz népek,
Ki miértünk születék,
Mennyből nékünk adaték:
Kegyelmes Krisztus,
Irgalmazz nékünk!

2. Halálának utána
Harmadnap feltámada,
Hogy miértünk meghala,
Örök halált megrontá.
Kegyelmes Krisztus,
Irgalmazz nékünk!

3. Vagyon nagy bizodalmunk,
Mert mi is feltámadunk,
Krisztussal uralkodunk,
Vele együtt vígadunk,
Kegyelmes Krisztus,
Irgalmazz nékünk!

4. Reménységünk nagy legyen,
Hitünk gyümölcsös legyen,
Más istenünk ne legyen,
Mely a pokolra vigyen:
Kegyelmes Krisztus,
Irgalmazz nékünk!

5. Szálla alá poklokra,
Sokaknak váltságára,
Poklot hagyá bánatba',
Mert nincsen bizodalma,
Kegyelmes Krisztus,
Irgalmazz nékünk!

6. Igazságot szeressünk,
Hamisságot ne tegyünk,
Szegényeket segéljünk,
Csak a Krisztusban higgyünk:
Kegyelmes Krisztus,
Irgalmazz nékünk!

(Református énekeskönyv, 354. dícséret)