Áldj meg minket, Úr Isten, az te jóvoltodból!

A 67. zsoltárból
Szöveg: Balassi Bálint
Lengyel dallam, 1550 körül
Áldj meg minket, Úr Isten, az te jóvoltodból!
1. Áldj meg minket, Úr Isten, az te jóvoltodból,
Világosíts meg minket irgalmasságodból,
Lelked ajándékával, orcád világával,
Hogy éltünkben ez földön járjunk igazsággal!

2. Engedd meg ezt minékünk, kegyelmes Istenünk,
Hogy mindnyájan tégedet igazán ismerjünk,
Hadd, a kicsiny hitűkkel együtt örvendezzünk,
Mikoron megítélsz, Uram, kegyelmezz meg nékünk!

3. Ne tántorodjunk mi el soha, Uram, tőled,
Ne kételkedhessünk is többé már felőled!
Nyughassék meg mi lelkünk igaz hittel benned,
Vallhassunk mindenekben Urunknak csak Téged!

4. No azért dicsérjük most felszóval az Urat,
Mert lám, csak ő viseli mindenütt gondunkat!
Uram, a te nevedben áldd meg szolgáidat,
Kiért viszontag mi is dicsérjük Fiadat.