A hegyen fönn

Koloss István
A hegyen fönn
1. A hegyen fönn a Feltámadott
A tizenegytől így búcsúzott:
„Mit Atyám ígért, ímé, közel,
Beteltek majdan Szentlélekkel,
Beteltek majdan Szentlélekkel.”

2. Pünkösdnek napja elérkezett,
Leszállott rájuk a Szentlélek.
Lángnyelvek égtek mindeniken,
Kezdének szólni más nyelveken,
Kezdének szólni más nyelveken.

3. Párthusok, médek, elámiták,
Minden nép érti Isten szavát,
Némelyek kérdik: „Mi ez a jel?
Édes bor vette eszüket el,
Édes bor vette eszüket el.”

4. „Nem édes bortól részegek ők,
Az Úrtól nyertek égi erőt.
Próféta által megmondatott:
– Prófétálnak majd fiaitok,
Prófétálnak majd fiaitok.

5. Bűnötök bánva térjetek meg,
Vegyétek így a keresztséget.
Szeret az Isten, kegyelmet ád,
Veszitek Lelke ajándékát,
Veszitek Lelke ajándékát.”