Az Úrnak irgalmát örökké éneklem

Isten ígéretei beteljesednek (A Messiás-királyról)
89. zsoltár, Genf, 1562
Béza T., 1519–1605
Az Úrnak irgalmát örökké éneklem
1. Az Úrnak irgalmát örökké éneklem, :/:
És hűséges voltát mindenkor hirdetem,
Mert mondom, hogy megáll mindörökké irgalma,
Melyet úgy megépít, hogy megálljon mindenha,
És hogy mind az égig erősíted, megtartod
Te szent igazságod és a te fogadásod.

2. – – –

3. Az egek hirdetik sok csudadolgodat, :/:
A szent gyülekezet te igazságodat,
Mert vajjon kicsoda volna ott fenn az égben,
Ki nagy hatalommal hozzád hasonló légyen?
Az erős angyalok seregében vagyon-e,
Ki e dicső Úrhoz hasonlatos lehetne?

4. Igen rettenetes e fölséges Isten, :/:
Őtet féli minden a szent gyűlésekben.
Ó, seregek Ura, minden enged tenéked,
Te nagy erős Isten, vajjon ki érne véled?
Tenálad lakozik a te nagy igazságod,
Soha el nem múlik a te igaz mondásod!

5-6. – – –

7. Boldog a nép, amely tenéked örvendez, :/:
Minden dolgát, Uram, ez viszi jó véghez.
Fényes orcád előtt ezek járnak merészen,
És a te nevedben örvendenek szüntelen,
Mert nagy dicsőségre őket felmagasztalod,
És jótéteményed rajtuk megszaporítod.

8. Te vagy ékessége az ő erejüknek, :/:
Minden hatalmukat te adtad nékiek.
A te kegyelmedből orcánkat fölemeljük,
Tetőled, Úr Isten, mi paizsunkat vettük,
És a mi királyunk a te fegyvered nélkül,
Ó, Izráel, Ura, nem lehet segítségül!

9-19. – – –

20. Gondold szolgáidnak nagy gyalázatjukat, :/:
És hogy sok népeknek iszonyú szidalmát
Keblemben hordozom, kik tégedet bosszantnak,
Gyalázván homlokát fölkenett királyodnak.
Dicsőség tenéked és áldassál, Úr Isten,
Melyre minden néptől mondassék: Ámen, Ámen!