Adjatok hálát az Istennek

(105. zsoltár)
Béza T.
Adjatok hálát az Istennek

1. Adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok szent nevének!
Hirdessétek dicséretét és minden jótéteményét!
Beszéljétek a nép előtt nagy csudáit, melyeket tëtt!

2. Néki vígan énekeljetek, sok csudadolgát dicsérjétek!
Magasztaljátok szent nevét, kik szívből félitek őtet!
Örvendjen azoknak szívek, kik az Úrról emlékeznek!

3. Keressétek e kegyes Urat és az ő színét és hatalmát!
Meggondoljátok dolgait, ne felejtsétek csudáit!
Ítéletit hirdessétek, melyek ő szájából jöttek!

4. Népét vígsággal ő kihozza, választott népét vigasztalta.
A pogányok tartományát, ezeknek adta országát,
Mit kezükkel munkálkodván, szerzettek volt ez országban.

5. Ezt nékiek azért mívelte, hogy gondjuk légyen törvényére,
Hogy fogadják meg ő szavát, megtartsák parancsolatát,
És örökké megőrizzék, melyért dicséret Istennek!