Áldott az Isten

(RÉ 315)
Áldott az Isten
1. Áldott az Isten, mindnyájunknak Atyja,
Ki az ő népét, ím, meglátogatta,
És megváltotta, mint ígérte régen,
Nagy kegyelmében.

2. A szent próféták eleitől fogva
Az Úr Jézusról szóltak álmélkodva;
Bölcsek, királyok, szegények ők várták,
Látni kívánták.

3. Kik a halálnak árnyékában járunk,
Te vagy, ó, Jézus, tündöklő világunk;
Békesség útján, míg a mennybe érünk,
Te vagy vezérünk.

4. Benned jelent meg az Isten kegyelme,
Melyet nem ér föl az emberi elme;
Mert hitünk titka, hogy e földre jöttél,
Testbe öltöztél.

5. Ádventi vendég, végy szállást minálunk,
Szívünkben állíts trónt, örök Királyunk,
Téged követni és szolgálni néked
Te adj hűséget!