Adjunk hálát az Úrnak

Német dallam, 1507
Német eredetiből
Debrecen, 1569
Adjunk hálát az Úrnak
1. Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli,
Mert minden gazdagságát velünk közli.

2. És mint bő irgalmú kegyelmes Atya,
Fiait testben, lélekben megáldja.

3. Énekeljünk ennek egy akarattal:
Dicsőség, Atya Isten, szent Fiaddal!

4. Ki ételt adtál alkalmas időben,
Megruháztál mezítelenségünkben.

5. Adjad, hogy tégedet megismerhessünk,
Szent Fiad által tőled megnyerhessük,

6. Hogy szent Igéd hirdettessék közöttünk,
Hogy éhen meg ne haljon a mi lelkünk!

7. Hálát adunk ezekért, mint Atyánknak,
Jézus Krisztusnak, mint Közbenjárónknak.

8. Szentlélek Istennel egyenlőképen,
Ki minket vígasztaljon, mondjuk: Ámen.

(Református énekeskönyv, 501. dícséret)