Az Isten Bárányára

Maria Roy, Christine Roy
Az Isten Bárányára
1. Az Isten bárányára letészem bűnöm én. :/:
És lelkem béke várja ott a kereszt tövén.
A szívem mindenestül az Úr elé viszem,
Megtisztul minden szennytül a Jézus vériben, a Jézus vériben.

2. Megtörve és üresen adom magam neki, :/:
Hogy újjá Ő teremtsen, az űrt Ő töltse ki.
Minden gondom, keservem az Úrnak átadom,
Ő hordja minden terhem, eltörli bánatom, eltörli bánatom.

3. Örök kőszálra állva a lelkem megpihen; :/:
Nyugszom Atyám házába' Jézus kegyelmiben.
Az Ő nevét imádom most mindenek felett;
Jézus az én királyom, imámra felelet, imámra felelet.

4. Szeretnék lenni, mint Ő, alázatos, szelíd,
Követni híven, mint Ő, Atyám parancsait.
Szeretnék lakni nála, hol mennyei sereg
Dicső harmóniába' örök imát rebeg, örök imát rebeg.