Magasztalunk égi fénynél (négyszólamú és akkordos)

Szöveg: Kádár F.
Dallam: Magyar népdal
Magasztalunk égi fénynél (négyszólamú)
1. Magasztalunk égi fénynél,
Áldunk, Urunk, mert szenvedtél,
Hirdetünk, mert feltámadtál,
Irgalmasan megmentettél.

2. Tisztább vagy a kéklő égnél,
Forrás ezüstös vizénél,
Gyorsabb szélsebes galambnál,
Őszintébb a reggeleknél.

3. Bölcsebb vagy a bronz-hegyeknél,
Szelídebb a nyári estnél,
Erősebb a kősziklánál,
Otthonabb az édes tejnél.

4. Messzebb vagy a csillagoknál,
Közelebb a pórusoknál,
Szíved szebb a szerelemnél,
Arcod nyíltabb a májusnál.

5. Reszketnénk, ha nem szeretnél,
Nagy kegyelmed titkos szentély,
Tiszta vággyal felruháztál,
Új életre fölemeltél.

6. Magasztalunk égi fénynél,
Áldunk, Urunk, mert szenvedtél,
Hirdetünk, mert feltámadtál,
Irgalmasan megmentettél.