Mennyei seregek

1Kir 22,19
Nyugodt beszéd
Mennyei seregek
1. Mennyei seregek, boldog, tiszta lelkek,
Az Úrra örökké kik az égen néztek:
Őtet teljes szívből ti mind dícsérjétek!

2. Angyalok, az Úrnak követi kik vagytok,
Szentek, kik ő székét mind körülálljátok:
Örökké az Urat felmagasztaljátok!

3. Fényes Nap világa, ez világ fáklyája:
Szép Hold, éj lámpása, csillagok nagy száma.
Az Úrnak szent nevét mindörökké áldja.

4. Mert csak Ő egyedül minden teremtője,
S mindent bír, valamint magában rendelte;
Megmarad mindenek ellen ő szerzése.

5. Azért hát, ti hívek, Úrnak szent serege,
Kik leginkább vagytok néki szerelmébe',
Örökké szent nevét dícsérjétek mennybe'!