Mint Isten akarja, legyen

de Sermisy, Cl., 1529 (Antwerpen, 1540)
Zengedező Mennyei Kar
Albrecht porosz herceg (?) 1490–1563
Mint Isten akarja, legyen
1. Mint Isten akarja, legyen,
Szent az ő végezése. :/:
Kész segítségükre megyen,
Kik benne bíznak végre.
Ínségekből, kegyelméből
Megsegít, sújt mértékkel:
Ki benne bízik, nem esik
Szégyenbe, és nem vész el.

2. Az Úr vígságom s reményem,
Bizodalmam s életem, :/:
Mint akarja, mind úgy légyen,
Megnyugszik abban hitem.
Igaz szava: hajam szála
Nála számba vétetett,
Vigyáz, őriz, sem tűz, sem víz
Nékem hát kárt nem tehet.

3. Azért bízvást e világból,
Amint az Úrnak tetszik, :/:
Elmegyek akaratjából:
Mindenkor jómra válik.
Néki adom és ajánlom
Végső órán lelkemet,
Bűnön, poklon és halálon
Jézus vett győzedelmet.

4. Uram, még ez egyre kérlek,
Ne tagadd ezt meg tőlem: :/:
Ha ostromol gonosz lélek,
Ó, ne hagyj megcsüggednem!
Segélj engem, én Istenem,
Neved dicsőségére,
Ki ezt hiszi, az megnyeri
Áment hát mondok erre.

(Református énekeskönyv, 271. dícséret)