Mondjatok dícséretet

Gárdonyi Zoltán
Mondjatok dícséretet
Mondjatok dícséretet
Keresztények az Úr Istennek
Szentséges tiszteletet
Adjatok ő nevének.

Örvendjetek őneki
Igaz isteni buzgóságban
Mert köztetek lakozik
Az anyaszentegyházban.

És ő megelégíti
Lelketeket lelki kenyérrel
Biztat ő ígéjével,
Édes ígéretivel.

Hála legyen teneked,
Hogy kijelentéd temagadat,
Hogy megértettük, Uram,
A te akaratodat.

Dicséret és dicsőség
Légyen tenéked magasságban,
Dicséret és tisztesség
Az anyaszentegyházban, anyaszentegyházban, anyaszentegyházban!
Ámen.