Mi most azért jöttünk

(Lk 2,8-14)
Sz: Dengelegi Bíró Péter, 1629
D: Cantus Catholici, 1651
Mi most azért jöttünk
1. Mi most azért jöttünk,
Mert angyal minékünk
Az mezőn megmondotta,
Hogy itt Betlehemben,
Ez kicsinyded helyen,
Az világ megváltója
Mostan megszületett,
Ágy helyett tétetett
Jászolba bepólyálva.

2. Halljuk, hogy egy angyal
Vígasztaló szóval:
Ne féljetek, mond vala.
Angyalok nagy sokan
Akkor környülfogtak,
Kiáltván mondják vala:
Istennek dicsőség,
Embernek békesség,
Jóakarat és hála.

3. Azért szentség, áldás
És felmagasztalás
Az született gyermeknek
Legyen mindörökké,
Az ki most megszerzé
Emberi nemzetségnek
Lelki békességet,
Örök idvességet
Nyomorult híveinek.

4. Az első Ádámnak,
Az nagy Ábrahámnak
Istentül ígértetett
Áronnak vesszeje,
Jessének törzsöke
Mostan kileveledzett,
Az áldott Úr Jézus,
Dicsőséges Krisztus,
Mert minékünk született!