Mindnyájan vétkeztek

Mindnyájan vétkeztek
1. Mindnyájan vétkeztek, mindnyájan elestek,
És egy ember sem akadt, aki hűséges maradt.
Erőszak, gyilkosság, minden utad hazugság,
Eljön az ítélet, mert nem kellett az élet.
Térjetek hozzám, hogy megtartassatok,
Egész világ határai!
Mert én vagyok, én vagyok az Isten,
És nincsen más, aki meg tudna szabadítani!

2. Elhagytál, megcsaltál, a hűségben megfáradtál,
Istened a világ lett, elfoglalta szívedet.
Mégis az enyém vagy, szívemen hordozlak,
Soha el nem felejtlek, újra összegyűjtelek.
Önmagamért, csak magamért teszem,
Mert szeretlek, mert szeretlek.
Meggyógyítom az álnok szíveket,
Hozzám hűséges népet teremtek.

3. Légy bátor, készen állj, légy erős, légy szilárd,
Ne félj, érted harcolok és majd győzelmet adok.
Indulj hát és ne várj, az úton vigyázz, meg ne állj,
Vígasztaljad népemet, fordítsd hozzám szívüket!
Mert vizet öntök a szomjúhozóra,
Folyóvizet a szárazra,
Kiöntöm lelkemet a te magodra,
S áldást árasztok utódaidra.