Ma csak álmodom arról

Ma csak álmodom arról
Ma csak álmodom arról, gyönyörű lehet,
Ha ott állok végre előtted.
Ma csak álmodom arról, hogy lesz majd egy nap,
Mikor színről-színre látlak.
Ma csak álmodom arról…
Mit érzek majd akkor, mikor dicsőséged vár,
Talán csendben csodállak, vagy a lábam táncot jár,
Vajon térdemre hullok, vagy állva nézek Rád,
Halleluját kiáltok, vagy elnémul a szám.
Ma csak álmodom arról,
Ma csak álmodom arról.
Ma csak álmodom arról, bár ott lennék már,
Ahol a Fiú a menyegzőre vár.
Ma csak álmodom arról, mikor nem lesz más,
Csupán boldog, örök imádás;
Ma csak álmodom arról,
Ma csak álmodom arról!