Jövel, Szentlélek Úr Isten, lelkünknek

Debrecen, 1774
Batizi András, ✝1546 után
Jövel, Szentlélek Úr Isten, lelkünknek
1. Jövel, Szentlélek Úr Isten,
Lelkünknek vígassága,
Szívünknek bátorsága,
Adjad minden híveidnek
Te szent ajándékodat;
Jövel, vígasztaló
Szentlélek Isten!

2. Jövel, megnyomorultaknak
Nemes vígasztalója,
Árváknak édes Atyja!
Töltsd bé siralmas szívünket
Mennyei nagy örömmel.
Jövel, mi lelkünknek
Édes vendége!

3. Távoztasd el mi lelkünknek
Hitetlen sötétséget;
Világosíts meg minket,
Hogy az Istennek igéjét
Hallhassuk és érthessük!
Jövel és taníts meg
Az igaz hitre.

4. Jövel, gerjeszd fel szívünkben
Szent szerelmednek tüzét,
Rontsd el a gyűlölséget,
Hogy mi egyesek lehessünk
Isteni szerelmedben.
Jövel, mi lelkünknek
Nagy vígassága!

5. Te vagy bizony örök Isten,
Ki Atyától s Fiútól
Mindörökké származol.
Te vagy mi Urunk Krisztusnak
Áldott, szent ígérete:
Te vagy mi lelkünknek
Megszentelője.

6. Te vagy, ki a prófétáknak
Általa régen szóltál,
Krisztust nekünk ígéréd;
Te a szent apostoloknak
Szívüket bátorítád;
Te vagy erőssége
Minden szenteknek.

7. Te vagy nagy Úr Istennek
Mennyei ajándéka,
Igazságnak mestere.
Taníts minket a Krisztusnak
Igaz ismeretire!
Te vagy mi lelkünknek
Bölcs tanítója.

8. Világosítsd meg elménket,
Hogy hihessük a Krisztust
Egy idvességnek lenni,
És az áldott Atya Istent
Kegyes Atyánknak lenni;
Téged ismerhessünk
Vígasztalónknak.

9. Adjad szent ajándékodat,
Bátorítsad lelkünket,
Hogy vallhassuk a Krisztust!
Adjad, hogy mi meggyőzhessük
Az ördög csalárdságát!
Te vagy mi biztatónk,
Minden oltalmunk.

10. Biztasd félelmes szívünket,
Hogy kétségbe ne essünk
Halálunknak idején,
De nagy bátorsággal, vígan
E világból kimúljunk!
Jövel, vígasztaló
Szentlélek Isten!