Jövel, teremtő Szentlélek

Középkori dallamból, Wittenberg, 1524
Hrabanus Maurus „Veni creator Spiritus” kezdetű himnusza, IX. század
Jövel, teremtő Szentlélek
1. Jövel, teremtő Szentlélek,
És híveiddel légy vélek,
Szent ajándékiddal szívek
Újuljon és teljesedjék.

2. Hathatós Vígasztalónak
És Isten ajándékának,
Avagy hét ajándékúnak,
Isten jobb keze ujjának;

3. Mondatol élő kútfőnek,
Tűznek és lelki kenetnek,
Atyának ígéretinek
És az igaz szeretetnek.

4. Gerjessz világot elménkben,
Önts szeretetet szívünkben,
Erősíts minket hitünkben
És nagy erőtlenségünkben.

5. Adj nékünk teljes örömet,
Idvesség-hozó kegyelmet;
Köztünk minden gyűlölséget
Ronts el, és adj egyességet.

6. Távoztasd ellenséginket,
És add meg békességünket;
Mindenkor vezérelj minket,
Útálhassuk bűneinket.

7. Adjad ismernünk az Atyát,
És az ő egyszülött Fiát,
És hinnünk, hogy mind kettőtül
Szentül származol, vég nélkül.

8. Dicsőség az egy Istennek,
Atya, Fiú, Szentléleknek;
Kedves ajándéka ennek
Lakjék szívében mindennek.