Jézus, Messiás

Jézus, Messiás
1. Jézus, Messiás, neve minden név fölött való!
Ő a kezdet és a vég, az első és az utolsó.

Refr.: És aki hallja, az mondja, hogy „Jövel!”, aki szomjas, jöjjön el!
És aki akarja, mind vegye el az élet vizét ingyen!

2. Jézus, Messiás, Dávid gyökere, ága,
Izráel reménysége, ama fényes hajnali csillag.

Refr.: És aki hallja…