Jöjj, mondjunk hálaszót

Crüger J., 1647
Rinckart Márton, 1586–1649
Jöjj, mondjunk hálaszót
1. Jöjj, mondjunk hálaszót
Hű szájjal és hű szívvel. :/:
Mert rajtunk itt az Úr
Nagy csodadolgot mível.
Már anyaölben is
Volt mindig gondja ránk.
A sok jót, mellyel áld,
Ki sem mondhatja szánk.

2. Dús kincséből az Úr
Jó békességet adjon, :/:
Hogy szívünkben a kedv
Víg és derűs maradjon.
Ne hagyja híveit
Bú-bajban sohasem;
A rossztól óvja meg
Itt s túl ez életen.

3. Az Atyát és Fiút
És a Szentlelket áldom, :/:
A menny Urát, kiben
Szent egybe forrt a három;
Aki úgy szól ma is,
Ahogy régente szólt,
Nem változik: az Ő,
És az lesz, aki volt.