Jer, dícsérjük e szent napon

Debrecen, 1774
Batizi András (Várad, 1566)
Jer, dícsérjük e szent napon
1. Jer, dícsérjük e szent napon a mi Urunkat,
Bizony méltó dícséretünkre,
Nagy tisztességre,
Mert született ez nap nékünk idvességünkre.

2. Vígasságnak és örömnek ez a nagy napja,
Min örülnek mind az angyalok,
No azért mi is
Adjunk hálát e gyermeknek, mint mi Urunknak.

3. Atya Isten ő szent fiát nem azért küldé,
E világot hogy megítélje
És elveszítse,
De megtartsa, szabadítsa és idvezítse.

4. Bizonyságul e világra azért születék,
Hogy azok, kik teljes lélekkel
Őbenne hisznek,
Örök életet várjanak, Istent nézhessék.

5. Azért higgyen minden ember Jézus Krisztusban,
Mert kik bíznak ő érdemében,
Születésében,
Nem kárhoznak el, sőt véle örülnek mennyben.

6. Ó, te áldott Idvezítő, Úr Jézus Krisztus,
Hálát adunk ez nap tenéked
És kérünk téged,
Tiéidet magas mennyből hogy megtekintsed.

7. Adjad nékünk ajándékul te Szentlelkedet,
Hogy örökké vallhassunk téged,
És dícsérhessünk;
Holtunk után mennyországban téged láthassunk.

8. Dícsértessék Szentháromság e mai napon,
Atya, Fiú és a Szentlélek:
Egy bizony Isten;
Dícséretet néki mondjunk örökké, Ámen.

(Református énekeskönyv, 317. dícséret)