Jer, dícsérjük az Istennek Fiát

Debrecen, 1774
Batizi András, ✝1546 után
Jer, dícsérjük az Istennek Fiát
1. Jer, dícsérjük az Istennek Fiát,
A szép szűznek áldott szent magzatját,
E világnak édes Megváltóját,
Bűnösöknek kegyes szószólóját.

2. Jézus Krisztus, kegyelmes Megváltónk,
Úr Istentől adatott tanítónk,
Szent Atyáddal felséges megtartónk,
Szentlélekkel mi megigazítónk!

3. Téged vallunk hatalmas Istennek,
Kezdet nélkül való természetnek,
Szent Atyáddal egy örök Istennek:
Szentlelkétől lelkeztél Istennek.

4. Felöltöztél az emberi testbe,
E világra jövél miközinkbe,
Igaz hitet adál mi szívünkbe,
Új világot gerjesztél lelkünkbe'.

5. Szent véreddel minket te megváltál,
Bűneinkből szépen kitisztítál,
Szentlélekkel megvilágosítál,
És Atyádnak kedvébe juttattál.

6. A keresztfán érettünk meghaltál,
Harmadnapra ismét feltámadtál,
Mennyországban felmagasztaltattál,
Tisztességgel megkoronáztattál.

7. Azért vallunk téged királyunknak,
És örökké való főpapunknak,
Isten előtt minden gyámolunknak,
E világon minden oltalmunknak.

8. Te vagy nékünk mi nagy igazságunk,
Jámborságunk és ártatlanságunk,
Te vagy nékünk szentségünk, váltságunk,
Isten előtt örök boldogságunk.

9. Te vagy nékünk a mi reménységünk,
Ez világon mi nagy tisztességünk,
Isten előtt minden dicsőségünk,
Mennyországban örök idvességünk.

10. Ó, Istennek drága kincstartója,
Szentléleknek rajtunk nyugtatója,
Nyomorodott árvák megtartója,
Mi hitünknek megkoronázója.

11. Ó, Istennek kedves áldozatja,
Kit jó szemmel megtekint az Atya,
És megmarad az ő jó illatja,
Mindörökké kedves foganatja.

12. Édes Jézus, elődbe járulunk,
Széked előtt arccal leborulunk,
Keservesen tehozzád óhajtunk,
És nagy sírván mennybe felkiáltunk.

13. Adjad nékünk a te Szentlelkedet,
Terjesztessed a te szent igédet;
Ismerjünk meg mindnyájan tégedet,
Dícsérhessük a te szent nevedet.

14. Tekints reánk most a magas mennyből,
Látogass meg királyi székedből,
Tégy jól vélünk kegyelmességedből,
Ments meg minket keserűséginkből.

15. Vígasztald meg a mi siralminkat,
Teljesítsd bé mi kívánságinkat;
Mi is néked hálaadásinkat,
Bémutatjuk mi áldozatunkat.

16. Édes Jézus, néked hálát adunk
Jóvoltodért és felmagasztalunk,
Ajándékot elődbe mutatunk,
Dícséretet te nevedre mondunk.

17. Dícsértessék az Atya Úr Isten,
Dícsértessék a Fiú Úr Isten,
Dícsértessék a Szentlélek Isten,
Szentháromság egy bizony Úr Isten!