Jer, kérjük Isten áldott Szentlelkét

Wittenberg, 1524
Luther Márton, 1483–1546
Jer, kérjük Isten áldott Szentlelkét
1. Jer, kérjük Isten áldott Szentlelkét
Legfőképen az igaz hitért,
Hogy, ha jön a végóra, mellénk álljon,
Hazatérésre készen találjon,
Könyörüljön.

2. Jer, Világosság, ragyogj fel nekünk,
Hogy csak Krisztus légyen mesterünk,
El ne hagyjuk őt, mi hű Megváltónkat,
Aki népének örökséget ad.
Könyörüljél.

3. Ó Szeretet, áraszd ránk meleged,
Hadd kóstoljuk édességedet;
Tiszta szívből mindenkit hadd szeressünk,
Egyességben és békében éljünk.
Könyörüljél.

4. Ínségeinkben fő Vígasztalónk,
Halál ellen megbátorítónk,
Össze ne hagyj esni, ha ellenségünk
Reánk jő s romlást készít már nékünk.
Könyörüljél.