Jézus, ó, mi Idvezítőnk

Debrecen, 1774
Luther Márton után Debrecen, 1602
Jézus, ó, mi Idvezítőnk
1. Jézus, ó, mi Idvezítőnk,
Kiben vagyon hitünk,
Ki miértünk születtél,
És nagy halált szenvedtél;
Irgalmazz minékünk.

2. Rólunk elvetted haragját
A te szent Atyádnak;
Vérednek hullásával
Megengesztelted hozzánk:
Irgalmazz minékünk!

3. Az ördögnek tömlöcéből,
Kivettél a bűnből;
A halál köteléből,
Megmentettél rabságból:
Irgalmazz minékünk!

4. Te bűn nélkül születtetvén
A Szűznek méhéből,
Értünk válladra vetted
A mi adósságinkat:
Irgalmazz minékünk!

5. Bűnön, poklon és halálon
Birodalmad vagyon;
Az élet és kegyelem
Csak a te kezedben vagyon:
Irgalmazz minékünk!

6. Kérünk téged azért mostan:
Tekints reánk mennyből,
Kik hozzád esedezünk,
És segítséget várunk:
Irgalmazz minékünk!