Jöjjetek Krisztust dícsérni

„Quem pastores”, XVI. század
Gerhardt Pál, 1607–1676
Jöjjetek Krisztust dícsérni
1. Jöjjetek Krisztust dícsérni,
Bízó szívvel hozzá térni,
Énekekkel zengve kérni,
Krisztus népe, jöjjetek!

2. Bűn, pokol már búban éljen,
Ördögöt hadd ölje szégyen,
Üdvösségünk szent ölében
Már levetjük mind a bút.

3. Küldte Őt az Úr kegyelme,
Öröklétre, győzelemre,
Hogy szívünket felemelje
Boldogságos ég felé.

4. Irgalommal szánva minket,
Nagy jósága ránk tekintett,
S ördögcsalta bús szívünket
Mennymagasból látni jött.

5. Áldott óra, boldog óra,
Nagy hitünknek meghozója,
Ajkunk zengő hálaszóra
Nyílik, édes Jézusunk.

6. Jászol-ölben drága Gyermek,
Ég felé vigyen kegyelmed,
Hol dícsérve énekelnek
Édes hangú angyalok.

(Református énekeskönyv, 328. dícséret)