Jézus Krisztus, egy Mesterünk

Debrecen, 1778
Batthyány-kódex, XVI. század
Jézus Krisztus, egy Mesterünk
1. Jézus Krisztus, egy Mesterünk,
Mennyei szent bölcsességünk,
És nékünk bizonyos idvességünk.

2. Mostan néked mi könyörgünk,
Szent nevedért esedezünk:
A te Szentlelkedet adjad nékünk!

3. Mi szívünket megújítsa
És sebeinket gyógyítsa:
Bűnös életünket megjobbítsa.

4. Munkáinkat megszentelje,
Bennünk a hitet nevelje,
Útunkat hazánkba vezérelje.

5. Bölcsességre megtanítson,
Hogy ördög meg ne csalhasson:
Kísértések ellen bátorítson.

6. Plántáljon nagy egyességet,
Igaz és szent szeretetet,
Szívünkbe isteni szent félelmet.

7. Hogy téged bátran vallhassunk,
E földön néked élhessünk,
Mennyben azért veled lakozhassunk.

(Református énekeskönyv, 371. dícséret)