Örülj szívem, vígadj lelkem

Új Zengedező Mennyei Kar, 1743
Örülj szívem, vígadj lelkem
1. Örülj szívem,
Vígadj lelkem,
Ékességed lett a hit;
Vacsorához
Mégy Jézushoz,
Hivatalos vagy te itt.

2. Ha bűnödért
Halálos bért
Érdemlettél lelkedre:
E szent asztal
Megvígasztal,
S válik idvességedre.

3. Ez örömben,
Reménységben,
Jézus, ma hozzád jövök.
Asztalodnál
Lábam megáll:
Testem, lelkem újítsd meg.

4. Tisztogass meg,
Bűnből moss meg
Kegyelmedből, Istenem,
És a Sátán
Lelkem kárán
Nem örül, nem árt nekem.

5. E vacsora
Égi módra
Engem véled összead,
Maradj bennem,
Benned engem
Hagyj lennem, hogy áldjalak.

6. Csakhogy immár
Bűntől elválj
S légy hűséggel Jézushoz:
Halálával,
Váltságával
Minden bűnből feloldoz.

7. Hát jöjjetek
Bűnös lelkek,
Orvosságot kik vártok!
Jézus Lelke,
Szent kegyelme
Kiárad ma reátok.