Ó, Krisztusfő, sok sebbel

Johann Crüger
Ó, Krisztusfő sok sebbel
1. Ó, Krisztusfő, sok sebbel
Meggyötört vérező, :/:
Te szúró tövisekkel
Megkoronázott Fő.
Fény, dicsőség volt részed,
Most gúnyt űznek veled,
Megcsúfolt és lenézett
Szent Fő, köszöntelek.

2. Nagy irgalmadat áldom,
Te legdrágább barát, :/:
Hogy értem keresztfádon
Te haltál kínhalált.
Adj erőt érted élnem
Itt hálás hűséggel,
S ha elérkezik végem,
Tebenned érjen el.

3. Ha jő a harc, a végső,
Az legyen vígaszom, :/:
Hogy tövisektől vérző
Szent arcod láthatom.
Rád, egyedül rád nézek,
Ki értem szenvedtél.
Hitem átölel téged,
Ki így hal, él az, él.