Örvendj egész föld az Istennek

Burgeois L., Strasbourg, 1545
Béza T., 1519–1605
Örvendj egész föld az Istennek
1. Örvendj egész föld az Istennek,
És énekelj szép zengéssel!
Nagy dicsőségét szent nevének
Mindenek dícsérjék széjjel.
Mondjátok ezt az Úr Istennek:
Csudálatosak dolgaid,
Erősséged nagy, hozzád esnek
Hízelkedvén ellenségid.

2. A te isteni felségedet
E földön mindenek áldják,
És dicsőséges szent nevedet
Énekléssel magasztalják.
Jertek, és ezt jól meglássátok,
Minden jól ide figyelmezz:
Istennek mily csudálatosak
Dolgai az emberekhez.

3. A tengert és a folyóvizet
Megszárasztja, hogy a népnek
Lábuk szárazon által mehet,
Min szíveink örvendeznek.
Országa megmarad örökké,
Szeme lát minden népeket,
Akik feltámadnak ellene,
Előmenetük nem lehet.

4. Áldjátok a mi Istenünket
E földön minden emberek,
Dícsérjétek az ő szent nevét
Nagy zengéssel minden népek.
Mert életünket ő megadá
Az ő nagy kegyességéből,
Lábainkat meggyámolítá,
Oltalmazván eleséstől.

5. De minket igen megpróbálál
És megkesergetél, Isten.
Megolvasztál és megtisztítál,
Mint ezüstöt, a nagy tűzben.
Te minket, szegény szolgáidat
Adál ellenség tőriben,
Kik hevederrel tagjainkat
Megkötözék nagy erősen.

6. Mi fejünkre népet ültetél,
Mint a barmok, terhelteténk;
Nagy árvizeket ránk eresztél,
Sebes tűzön általmenénk.
De te kihoztál, Uram, minket,
Megenyhítél, megnyúgotál,
Templomodban azért tégedet
Dícsérlek szép áldozattal.

7. – – –

8. Jertek, halljátok, hadd beszéljem
Tinéktek, istenfélőknek,
Amiket Isten tett én vélem,
Mily kegyesen tett lelkemnek!
Hogy szájammal hozzá kiálték,
Ottan meghallgata engem,
Azért beszédével nyelvemnek
Mindenkor őtet dícsérem.

9. – – –

10. Légyen áldott a nagy Úr Isten
Az ő nagy kegyességéért,
Ki meghallgatott kérésemben,
És kegyelmesen hozzám tért!