Ó, áldandó Szentháromság

Debrecen, 1781
Ráday Pál, 1677–1733
Ó, áldandó Szentháromság
1. Ó, áldandó Szentháromság!
Nyögésemre figyelmezz. :/:
Jövel, siess, Főboldogság,
Én Istenem, kegyelmezz!
Ó, Uram, Uram, ne hagyj!
Mert reménységem te vagy.

2. Ím körülvett már az ínség,
Minden bűnöm rám tódult, :/:
Szorongat a végső szükség,
Fetrengek, mint egy bódult.
Ó, szerelmes szent Atyám,
Légy nékem erős bástyám!

3. Ölelgess szent szerelmeddel,
Örök szövetségedből, :/:
Takargass be védelmeddel,
Adj részt örökségedből:
Nézz régi irgalmadra
S egyetlen egy Fiadra.

4. Ó, egyetlen egy segítőm,
Uram Jézus, irgalmazz! :/:
Légy vélem, én Idvezítőm,
A gonosztól oltalmazz;
Hiszen te értem jöttél,
S értem is vért öntöttél.

5. Gyógyítsd lelkem betegségét
Véres verejtékeddel, :/:
A halálnak édességét
Újítsd drága véreddel,
Mert csak az lelkem bére,
Más érdem álljon félre.

6. Ó, Isten Báránya, kedvezz,
Mert most vagyon az óra; :/:
Mondd lelkemnek: légyen idvez,
Dolga forduljon jóra.
Ó, Úr Jézus, könyörülj,
Könyvedből ki ne törülj!

7. Ó, vigasztaló Szentlélek,
Jővel segítségemre, :/:
És míg itt mozgok és élek,
Készíts idvességemre.
Tartsd meg bennem a hitet,
Mit kegyelmed készített.

8. Bátoríts a halál ellen,
És ha már elaluszom, :/:
Hogy a Sátán el ne nyeljen,
Te légy, Jézus, végső szóm.
Maradj velem mindvégig:
Kísértess bé az égig.

9. Ó, Úr Jézus, légy Jézusom;
Légy irgalmas lelkemnek! :/:
Ó, vedd hozzád, egy orvosom,
Míg megadod testemnek,
Ó, Jézus, tőlem ne fuss!
Ó, jővel, Uram Jézus!