Örvend mi szívünk

Debrecen, 1774
A 122. zsoltár alapján írta Szegedi Gergely 1569 előtt
Örvend mi szívünk
1. Örvend mi szívünk,
Mikor ezt halljuk:
A templomba mégyünk,
Hol Úr Istennek
Szent Igéjét halljuk.

2. Megállnak lábunk,
Örök Úr Isten,
A te templomodban
És tiszta szívvel
Dícsérünk mi téged.

3. Áldd meg, Úr Isten
A te népedet,
Kik téged szeretnek,
Tartsd meg közöttünk
A gyülekezetet.

4. Légyen békesség,
Felséges Isten,
Anyaszentegyházban,
Oltalmazz minket
Minden háborúnkban.

5. Dícséret néked,
Atya Úr Isten,
A te szent Fiaddal,
És Szentlélekkel,
Mi vígasztalónkkal!