Ó, jöjjetek, hívek

XVII. századi himnusz dallam
„Adeste fideles” latin himnuszból
Ó, jöjjetek, hívek
1. Ó, jöjjetek, hívek, ma lelki nagy örömmel,
A jászolhoz Betlehembe jöjjetek el!
Megszületett az angyalok királya:
Ó, jöjjetek, imádjuk,
Ó, jöjjetek, imádjuk,
Ó, jöjjetek, imádjuk az Úr Krisztust!

2. Az életnek szent Ura, dicsőség Királya
Itt fekszik a jászol mélyén nagy szegényen.
Nagy dicsőséges, szent és örök Isten!
Ó, jöjjetek, imádjuk,
Ó, jöjjetek, imádjuk,
Ó, jöjjetek, imádjuk az Úr Krisztust!

3. Ti angyali lelkek, ma zengjetek az Úrnak
És vígadva örvendjetek, buzgó hívek!
A magas mennyben dicsőség Istennek!
Ó, jöjjetek, imádjuk,
Ó, jöjjetek, imádjuk,
Ó, jöjjetek, imádjuk az Úr Krisztust!

4. Úr Jézus, ki ez napon érettünk születtél,
Csak tégedet illet szívünk tisztelete!
Isteni Gyermek, testet öltött Ige!
Ó, jöjjetek, imádjuk,
Ó, jöjjetek, imádjuk,
Ó, jöjjetek, imádjuk az Úr Krisztust!

(Református énekeskönyv, 327. dícséret)