Ó, örök hatalmú

Ismeretlen szerző
Ó, örök hatalmú
1. Ó, örök hatalmú mennyei szent Isten,
Minden dolgaimban benned van reményem,
Te vagy oltalmam, vígaszom nékem.

2. Hogyha bánat árja szemeimre zúdul,
Szívem fájdalmára balzsamot ád az Úr,
S felszárad a könny, a seb begyógyul.

3. Kínok hogyha gyötrik lelkemet halálra,
Sóhajom akkor is Istenemet áldja,
Hiszen föltámaszt egy szebb világra.