Örök élet reggele

Ahle J. R., 1662
Knorr Keresztély, 1636–1689
Örök élet reggele
1. Örök élet reggele,
Fény a véghetetlen fényből, :/:
Egy sugárt küldj ránk te le,
Kik új napra ébredénk föl;
Fényed lelkünk éjjelét
Űzze szét.

2. Jóságodnak harmata
Gyarló életünkre hulljon, :/:
Szívünk, mely kiszárada
Vígaszodtól felviduljon,
S híveid közt légy jelen
Szüntelen.

3. Bűn ruháját vessük el
A szövetség vére által, :/:
Vétkeink fedezzük el
Tőled nyert fehér ruhánkkal,
Hogy hitünk legyőzze majd
Mind a bajt.

4. S majd vezess az égbe föl,
Irgalomnak napvilága, :/:
Könnyek gyászos völgyiből
Üdvösségnek szép honába.
Hol az üdv és béke majd
Egyre tart.