Ó Krisztus, láttam szenvedésed

Freylinghausen énekeskönyve, 1704
Bastie Bertalan, ✝1841
Ó Krisztus, láttam szenvedésed
1. Ó Krisztus, láttam szenvedésed,
S borzongásom véget nem ért,
Jaj, hogy halálkín lett a részed
Érettem, árva bűnösért.

2. A természet velünk zokogja
Halálodért fájdalmait,
Elbújt a nap, gyászukba rogyva
Siratnak választottaid.

3. Szent áldozat, tedd, meg ne szűnjünk
Kereszten látni tégedet!
Szent véred mossa csak le bűnünk,
Lelkünk előtt az tár eget.

4. Jóságod mély és mély a hála,
Amellyel hozzád fordulunk;
Bűnünkért mentél kínhalálba,
Egyetlen Megváltó Urunk.

(Református énekeskönyv, 343. dícséret)