Ó, irgalmas Isten

Strasbourg, 1539
Ráday Pál, 1677–1733
Ó, irgalmas Isten
1. Ó, irgalmas Isten,
Én könyörgésemben
Füledet hozzám hajtsad;
Ó, igen jó Isten,
Minden szükségemben
Áldásod szaporítsad.

2. Ó, hatalmas Isten,
Keserűségemben
Szívemet vidámítsad:
Ó, nagy és szent Isten,
Minden félelmemben
Elmémet bátorítsad.

3. Ó, örök Úr Isten,
A veszedelmekben
Segedelmedet nyújtsad:
Ó, igaz Úr Isten,
Kételkedésemben
Hitemet gyámolítsad.

4. Ó, áldott Úr Isten,
Rossz testiségemben
Lelkem hozzád hódítsad;
Ó, erős Úr Isten,
A világ fényében
Szemem világosítsad.

5. Ó, teremtő Isten,
A kísértetekben
A Sátánt elfordítsad;
Ó, megváltó Isten,
Sok vétkezésimben
Irgalmad bizonyítsad.

6. Ó, szentelő Isten,
Erőtlenségimben
Kegyelmedet újítsad;
Ó, kegyelmes Isten,
Éltemnek végében
Lelkemet boldogítsad.