Ó, népeknek Megváltója

Középkori himnusz dallam
Ambrosius (304–397) himnuszából, Oppenheim, 1612
Ó, népeknek Megváltója
1. Ó, népeknek Megváltója,
Jövel, szűznek szent Magzatja,
Mert mind ez világ csudálja:
Istennek szűztől lesz Fia.

2. Atyától lőn kijövése,
És ahhoz lesz megtérése;
Pokolig lőn leszállása,
De felmégyen mennyországra.

3. Ki Atyával vagy egyenlő,
Testben légy nagy győzedelmű;
Te isteni nagy erődből
Ments meg erőtlenségünktől.

4. A te jászlad immár fénylik,
Az éj megvilágosodik;
Homály, setétség távozzék,
A hitnek világa fényljék.

5. Dicsőség légyen Atyának
És egyetlen egy Fiának,
Szentlélekkel egyetemben
Most és mindörökké, Ámen.

(Református énekeskönyv, 302. dícséret)