Örvendezzen már e világ

Kolozsvár, 1744
Batthyány-kódex, XVI. század
Örvendezzen már e világ
1. Örvendezzen már e világ,
Légyen mindenben vígasság,
Mert Krisztus mindenért váltság,
Világ bűnéért orvosság.

2. Zakariás szent próféta
Már ezt régen megmondotta:
Örvendezz, Sion leánya
És örülj nagy vígasságba'!

3. Ne félj, mert íme örömed:
A te királyod jő neked;
Szamár vemhén telepedett,
Mutatván nagy szelídséget.

4. Véle vagyon istensége,
Mondhatatlan nagy kegyelme,
Jóvolta, idvezítése,
Mert ő mindeneknek feje.

5. Elől s utól nagy serege
Szentlélek teljességében
Hozsánnát kiált a mennybe,
Dávid fiának örömben.

6. Némelyek ruházatjokkal,
Krisztus útját méltósággal,
Mások hintik zöld ágakkal:
Királyt tisztelnek azokkal.

7. Mi is azért királyunknak,
Menjünk elébe Urunknak;
Vigyünk szép pálma ágakat:
Hitünk győzedelmes voltát.

8. Dicsőség Atyának mennyben,
Mi királyunknak akképen
Szentlélekkel egyetemben
Mostan és minden időben.