Őrizz meg, Istenem!

Népi dallam (Udvarom, udvarom, szép kerek udvarom)
Őrizz meg, Istenem!
1. Őrizz meg, Istenem, oltalmam más nincsen,
Uram vagy, én javam, egyedüli kincsem.

2. Te Uram, könnyű bort töltöttél kelyhembe,
Szent kezed így vetett sorsot életemre.

3. Jó helyre hullottak, Uram, a kötelek:
Te magad mérted ki sorsomként e földet.

4. Az Urat dicsérem, tanácsom tőle van,
Titokban Ő tanít az éj óráiban.

5. Akárhol élhetek, rám ragyogsz arcoddal,
Soha el nem veszek, átölelsz karoddal.

6. Megdobban a szívem, felujjong a lelkem,
Békében elpihen az Úrban a testem.

7. Halálom nem hagyod, vesztem nem akarod,
Az élet ösvényét előttem kitárod.

8. Örömöd eláraszt, túlcsordul serlegem,
Boldogság tölti be jobbodon a lelkem.

9. Atyánknak dicsőség Krisztusban, Urunkban,
A Lélek áldassék, ki él mindnyájunkban!