Örvendezzetek az erős Istennek

Ünnepi ének
81. zsoltár, Genf, 1562
Béza T., 1519–1605
Örvendezzetek az erős Istennek
1. Örvendezzetek
Az erős Istennek!
Énekeljetek
Dícséreteket, :/:
Szép énekeket
Jákób Istenének!

2. Szép dícséretet
Néki mondjon minden!
Lantokban őtet
És citerákban :/:
Dícsérjük vígan
Néki zengedezvén.

3. Most ez új hóban (évben)
Néki örvendezzünk
Trombitaszókban!
Rendelt időnkben, :/:
Víg ünnepünkben
Illik énekelnünk!

4-8. – – –

9. Hallgasd meg, népem,
És közlöm tevéled
Vádló beszédem!
Halld meg, Izráel, :/:
Amit szám beszél,
És azt jól megértsed:

10. Néked ne legyen
Idegen istened,
De egyedül én!
Csak engem tisztelj, :/:
Senki mást ne félj,
Nevemet becsüljed!

11. Én vagyok neked
Istened egyedül;
Ínségben téged
Én megtartálak, :/:
És kihozálak
Egyiptom földébül.

12. Tátsd föl csak szádat,
És megtöltöm bőven;
Menten meglátod,
Hogy nagy bőséggel :/:
Lesz az eledel
Csudálatosképpen.

13. De az én népem
Engem nem hallgata,
Noha intettem
Sűrű intéssel, :/:
De az Izráel
Füleit bedugta.

14. Min megbúsulék,
És őket elhagyám,
Hogy bár menjenek
Önnön kedvükre :/:
És ösvényükre:
Szabadon bocsátám.

15. Ha népem szívvel
Szót fogadott volna,
És ha Izráel
Én útaimban :/:
És tanácsomban
Járni akart volna,

16. Én is legottan
Az ő ellenségét
Nagy hatalmamban
Megvertem volna, :/:
Vetettem volna
Rájok én kezemet.

17. Ő ellenségét
Néki adtam volna;
Jó szerencséjét
Én őnékie :/:
Nagy sok időkre
Terjesztettem volna.

18. Búzát nékie
Szépet adtam volna
Eledelére.
És nagy bőséggel :/:
A kősziklából
Mézet adtam volna.