Haragodnak nagy voltában

Lelki-testi nyomorúságban (harmadik bűnbánati zsoltár)
38. zsoltár, Bourgeois L., Genf, 1542
Marot K., 1496–1544
Haragodnak nagy voltában
1. Haragodnak nagy voltában
Megindulván,
Ne feddj meg, Uram, engem!
Búsult gerjedezésedben
Rám tekintvén,
Ne büntess meg, Istenem!

2. Nyilaid belém lövettek,
Mik szereznek
Énnekem nagy sérelmet;
Kezeidnek súlyossága
Hátam nyomja,
És sanyargat engemet.

3. Testemnek semmi részében
Épség nincsen
Haragodnak miatta;
Nincs békesség tagjaimban,
Csontjaimban
Bűneimnek miatta.

4. Mert az én nagy gyarlóságim
És bűneim
Fejem felülhaladták,
Miknek nehéz, terhes voltát,
Súlyosságát
Tagjaim nem bírhatják.

5-8. – – –

9. Minden mostani kérésem,
Én Istenem,
Vagyon szemeid előtt,
És minden fohászkodásom,
Óhajtásom
Tőled el nem rejtetett.

10. Szívem nyugalmat nem lelhet,
Igen reszket,
Minden erőm elfogyott;
Szemeim világossága,
Vidámsága
Éntőlem eltávozott.

11-14. – – –

15. De én Istenemben bízom
És elvárom,
Hogy kérésem meghallja,
Mert szívem hozzá emelem
És elhiszem,
Hogy szükségem meglátja.

16-17. – – –

18. Hamisságomat megvallom,
Nem tagadom
Gonosztéteményimet;
Bűneim miatt lett sebek
Kesergetnek
És gyötrenek engemet.

19-20. – – –

21. Uram, ne hagyj el engemet!
Nézd ügyemet,
Egyedül mint hagyattam!
Kérlek, légy irgalmas nekem,
Én Istenem,
Mert csak tebenned bíztam!

22. Azért tőlem ne állj messze,
Szánj meg végre,
Én kegyelmes Istenem!
Segedelmeddel ne késsél,
Siess, jöjj el,
Én édes idvességem!