Hála, hogy itt a csendes reggel (háromszólamú és akkordos)

Dallam és szöveg: M. G. Schneider
Hála, hogy itt a csendes reggel (háromszólamú)
1. Hála, hogy itt a csendes reggel,
Hála, hogy éjre nappal jő,
Hála, hogy minden órám gondját
Elhordozza Ő.

2. Hála barátért, testvérszívért,
Hála, ha bennük bízhatom,
Hála, hogy minden ellenségnek
Békéd hozhatom.

3. Hála a munka áldásáért,
Hála a boldog percekért.
Hála, hogy adtál dalt is, fényt is,
S adtál szép zenét.

4. Hála, ha olykor bánat támad,
Hála mindegyik jó szóér',
Hála, hogy éltem intésedre
Céljához elér.

5. Hála, hogy a te Igéd jár át,
Hála, hogy a te Lelked hív.
Hála, szeretet áldó árját
Érzi minden szív.

6. Hála, hogy a te szent nagy fényed, –
Hála! – szívemen átragyog.
Hála azért is ím, hogy néked
Hálát adhatok!

Megj.: Az ének bevezethető az alsó szólam, majd a felső szólam szöveg nélküli megszólaltatásával.