Hallgasd meg, Jézus Krisztus

Erfurt, 1521
Debrecen, 1590
Hallgasd meg, Jézus Krisztus
1. Hallgasd meg, Jézus Krisztus,
Te megszomorodott :/:
S igen megkeseredett
Szegény juhaidat,
Hallgasd meg kegyelmesen
A te szent egyházadat,
Mely megnyomorodott.

2. Ne hagyd, édes Jézusunk,
Nyomorult népedet, :/:
Szent véreddel megváltott
Kicsiny seregedet;
Ne hagyjad elpusztulni
A te örökségedet:
A keresztyénséget.

3. Kit a Sátán sokképpen
Most megkörnyékezett, :/:
Sok fertelmes bűnökkel,
És igen kísértget;
Sok sanyarúságokkal
És méreggel keserget,
Szidalommal illet.

4. Siess, láss azért hozzánk,
Kegyelmes Istenünk, :/:
El ne vess színed elől,
Szerelmes jegyesünk!
Ne hagyj el minket és ne
Feledkezzél el rólunk:
Messze ne menj tőlünk!

5. Maradj meg, Uram, vélünk,
Mert beestvéledik :/:
És immáron a nap is
Majdan elnyúgoszik;
Nagy homály és setétség
Ígyen majd következik:
A bűn sokasodik.

6. Számtalan sok gonoszság
Közöttünk megbővült, :/:
A te szent szereteted
Igen meghidegült,
És minden rendbéli nép
Tőled elidegenült:
A bűnben elmerült.

7. Hallgass meg azért minket
És ments meg ezektől: :/:
A pokolbéli ördög
Nagy dühösségétől,
Minden tévelygésektől,
Oktalan, hamis hittől,
Kétségbeeséstől.

8. El ne távozzék tőlünk
A Szentlélek Isten, :/:
Légyen ő gyámolítónk
A mi életünkben;
Tartsa meg szent Igédnek
Szerelmét mi szívünkben:
Hogy legyünk kedvében.

9. Úgy szintén vezéreljen
Minket igazságban, :/:
Tartson meg szent nevednek
Erős vallásában,
És vígasztaljon minket
Minden háborúságban
És nyomorúságban.

10. Hogy dícséretet mondjunk
A te szent Atyádnak, :/:
Ővéle egyetemben
Néked, mi Urunknak;
Mind örökkön örökké
A Szentlélek Istennek,
Mi megszentelőnknek.

(Református énekeskönyv, 388. dícséret)