Szentlélek Isten, jöjj szívünkbe (négyszólamú és akkordos)

Dallam: B. Eriksson
Szöveg: Hamar I.
Szentlélek Isten, jöjj szívünkbe (négyszólamú)
Refr.: Szentlélek Isten, jöjj szívünkbe, igen óhajtunk!
Szentlélek Isten, jöjj szívünkbe, igen óhajtunk!

1. Jöjj Gyámolító, jöjj Vígasztaló,
Jöjj mennyei Társ,
Hogy a bús árvaságból kiválts!

Refr.

2. Jöjj égi Erő, jöjj, Lelkesítő,
Jöjj, szent, tiszta Láng,
Tüzet fogjon e fásult világ!

Refr.