Szent Ézsaiás így ír Krisztusnak

Kolozsvár, 1744
Szegedi Gergely, 1566 előtt
Szent Ézsaiás így ír Krisztusnak
1. Szent Ézsaiás így ír Krisztusnak szent születéséről,
Hogy egy vesszőszál felnevekedik Jesse gyökeréről.

2. Ennek gyökerén egy virágocska – úgymond – nevekedik,
Kin az Istennek, ő szent Atyjának lelke megnyugoszik.

3. Győzedelmesnek, nagy hatalmasnak, irgalmasnak vallja,
A kegyelemmel és igazsággal őt teljesnek mondja.

4. Ez által lészen az Úr Istennel nékünk békességünk,
Mert közbenjárónk szent Atyja előtt ő lészen minékünk.

5. Drága jószágot és örökséget szerez ő minékünk,
Adósságinkat nagy gazdagsággal megfizeti értünk.

6. Igazságával mind e világot megítélni fogja,
Mert az Úr Isten az ítéletet kezébe bocsátja.

7. Nagy békességet, lelki örömet hoz ő e világra,
Mert birodalmat, nagy királyságot veszen fel vállára.

8. Általa lészen, hogy a bárányok a farkassal laknak,
Semmi bántásuk oroszlánoktól nem leszen juhoknak.

9. Győzedelmének hatalmasságát valakik meglátják,
Krisztus Jézusnak isteni voltát mindazok imádják.

10. Nagy bátorsággal szegény bűnösök akkor könyörögnek;
Krisztus nevében lelki és testi ajándékot vesznek.

11. Az ő zászlóját felemelteti Anyaszentegyházban,
És szent igéjét prédikáltatja e széles világban.

12. Ezt megcselekszi a seregeknek Ura és Istene,
Az Úr Istennek reánk áradott buzgó nagy szerelme.

13. Nagy vígasságunk, örvendezésünk legyen e gyermekben;
Mert idvességünk vagyon minekünk szent születésében.

(Református énekeskönyv, 311. dícséret)