Szívem megalázván, tehozzád megyek

Debrecen, 1774
Lőcse, 1635
Szívem megalázván, tehozzád megyek
1. Szívem megalázván, tehozzád megyek,
Elődbe, Istenem, hál'adást viszek
És szent Fiad által néked könyörgök.

2. Áldott légy, én Uram, hogy megtartottál,
Bút és kárt ez éjjel rám nem bocsátál,
Angyali sereggel oltalmam voltál.

3. E reggeli időt megadtad érnem,
Melyben egészséges elmém és testem;
Kérlek, minden jóra vezérelj engem.

4. Mai nap ezt velem cselekedd, Uram:
Mindenféle bűntől magam óvhassam,
Hitem jó gyümölcsét hogy el ne rontsam.

5. Ételem, italom mérsékelt legyen,
Dobzódás, részegség ne nehezítsen,
Rossz gondolat bennem erőt ne vegyen.

6. Lágyítsd meg én bennem az indulatot,
Meg ne háborítsak soha másokat,
És haragtartásra ne adjak okot.

7. Jól tudod, Istenem, mily gyarló vagyok,
Különb-különb bűnre mily könnyen hajlok!
Adjad: megtérhessek, mikor bűnt vallok!

8. Igaz ítéleted ne ostorozzon,
Bűnből a Krisztusért ingyen oldozzon,
Érdemem szerint rám átkot ne hozzon.

9. Magamat egészen neked szentelem:
Kegyelmes oltalmad legyen mellettem,
Szentlelked és Igéd legyen vezérem.

10. Külső károktól is ments meg engemet,
Ne eméssze bánat és bú szívemet;
Tartsd jó egészségben gyarló testemet!

11. Istenem, tenéked legyen dicsőség,
A Szentháromságban ki vagy egy Felség:
Csak tégedet illet minden tisztesség!