Szabadításod öröme

Dallam és szöveg: Szabó András
Szabadításod öröme
1. Szabadításod öröme
Járjon át erővel! :/:
Áradjon ki Lelked,
Borítson el tűzzel!

2. Halleluját kiáltsunk
Feltámadt Urunknak! :/:
Zengjen örökké a dalunk
Győztes Királyunknak!