Seregeknek hatalmas nagy királya

Magyar népi dallam – Sinka György
Seregeknek hatalmas nagy királya
1. Seregeknek hatalmas nagy királya, :/:
Könyörgésem székedet megtalálja,
Mert szívemet sok bú állja,
Olyan bűntől, mint megterhelt gálya.

3. Ne vess el hát az én sok bűneimért, :/:
Ne is büntess háládatlanságomért,
De sőt inkább szent Fiadért,
Kegyelmezz meg érdemes kínjáért.

4. Kihez hajtsam búba merült fejemet? :/:
Ki tölti bé meg is sebzett szívemet?
Ha te is elhagysz engemet,
Elveszek, ha nem szánod lelkemet.

5. Az én lelkem reszket előtted állván, :/:
Mint a gyenge levél nyárfának ágán,
Ellened tett bűnöm látván,
Gyászban járván sír s kegyelmet kíván.

10. Gyarló szívem magasztalja nevedet, :/:
Hogy pokolra nem eresztéd lelkemet;
Megbocsátád vétkeimet,
Melyért áldlak, édes Istenemet.